Vážit se světa kolem sebe, bylo další téma v rámci etické výchovy.

Cílem tohoto tématu bylo projevovat pozitivní emoce ve vzájemném chování a jednání mezi lidmi.

To jsme si vyzkoušeli v 5. B.  Nejprve se každý sám zamýšlel při vyplňování pracovního listu. Poté jsme společně řešili různé modelové situace, vysvětlovali své postoje a snažili se pochopit a přijmout názory druhých.