Také v letošním roce se žáci ZŠ Opočno zúčastnili projektu Etická výchova ve školách, která se za podpory a spolufinancování Královéhradeckého kraje vyučuje už 7 let. Tentokrát byla hlavním mottem slova Johanna Wolfganga von Goetha: “Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.” 

Děti plnily aktivity, které je vedly k získání základních sociálních dovedností, tvorbě a dodržování pravidel chování, ale také péče a odpovědnosti za své zdraví a vnímání a chápání potřeb ostatních. Cílem je, aby se osvojené dovednosti staly součástí jejich běžného života.  

V červnu byl projekt ukončen projektovým dnem s názvem Jak se stát dobrým kamarádem. Žáci mohli využít nabyté zkušenosti z předchozích aktivit, učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání odměny nebo protislužby. 

U žáků 1. a 2. ročníků proběhlo pasování na čtenáře spojené se scénkou s prvky etické výchovy. Městská knihovna Opočno připravila dětem krásný zážitek. Nejprve ale musely děti ukázat, že už čtenáři jsou a jak se naučily číst. Pan král se svou družinou byl spokojen a pasování mohlo začít. 

Aktivitu pro žáky 3. ročníku připravila také knihovna. Hra Za pokladem s knihovnou probíhala v parku a zámeckém skleníku. Třeťáci luštili hádanky, museli ukázat, že znají pohádky a vyznají se v knihách. Díky splněným úkolům potom objevili poklad. Největší odměnou byl příjemně strávený čas s kamarády a zážitek ze společné hry. 

Pro žáky 4. a 5. ročníků byla naplánovaná beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Probíhala netradičně — online. Na příbězích z knih S Komenským do komiksu a Cha cha chá, zasmál se Mordechaj si žáci mohli uvědomit, že život přináší jak krásné a nezapomenutelné chvíle, tak i složitá údobí a prohry. Přesto musí člověk věřit v dobro, lidskou soudržnost a pomoc, nevzdat se, znovu se zvednout a jít za svým cílem a snem.  

V závěru projektového dne proběhlo zhodnocení, žáci dostali prostor vyjádřit se k jednotlivým fázím, výtvarně ztvárnit svoje emoce, nálady a osobní zkušenosti. 

Také letos mohl projekt Etické výchovy v ZŠ Opočno  proběhnout díky podpoře a finančnímu přispění Královéhradeckého kraje. Velké poděkování patří pracovnicím opočenské knihovny za vzornou spolupráci a přípravu aktivit pro děti. 

Mgr. Jaroslava Pachovská