Home Školní klub PLÁN PRÁCE - ŘÍJEN 2020 - školní klub

PLÁN PRÁCE - ŘÍJEN 2020 - školní klub

- pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, barevných listů, procházky do parku

- výroba skřítků, malba podzimních obrázků

- houby - poznávání, atlas hub

- míčové hry v tělocvičně, vybíjená, házená, fotbal, hod na koš

- pohybové hry na dvorku a na pěší zóně

 

HALLOWEEN - akce pro všechna oddělení ŠD a ŠK, akce pro rodiče s dětmi

ETV - vytvořme si a dodržujme stanovená pravidla u nás ve třídě

- dodržování pravidel třídy