Home II. oddělení Plán práce II.odd. - říjen 2020

Plán práce II.odd. - říjen 2020

BARVY PODZIMU

PIRÁTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

VV, PČ

- Podzimní tvoření z papíru a jiných materiálů

- pracujeme s přírodninami, které si děti nasbíraly

Př.

- povídání si o podzimu, barvách, přírodninách, houbách – jedlé, nejedlé a jedovaté

- pozorujeme ptáky

Tv

- míčové a závodivé hry v přírodě a na školním dvoře

 

- didaktické a konstruktivní hry ve třídě

- plníme pirátské úkoly

- příprava na Halloween, tradice. Povídáme si o tomto svátku.

- nácvik taneční choreografie - tančíme pro radost, rytmizace

Celodružinová akce: ve spolupráci s rodiči – Halloween

ETV - vytvořme si a dodržujme pravidla družinky