Home III. oddělení Plán práce pro 3. oddělení - ŘÍJEN

Plán práce pro 3. oddělení - ŘÍJEN

Vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, ptáků, sběr přírodnin)

Přírodovědné hádanky a kvízy

Pohybové hry na hřišti

Práce s přírodním materiálem, kreslení ve volné přírodě

Obtiskujeme listy – využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti

Čteme knihu na pokračování, ptáme se, dáváme si hádanky, domýšlíme konce kapitol

Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí – hledáme smysl dopravního značení, např. přechody na ulicích (při vycházce)

HALLOWEEN - společná akce pro rodiče a děti - celodružinová

ETV - vytvořme si a dodržujme pravidla družinky

Aktualizováno (Pátek, 02 Říjen 2020 05:52)