Home 3. A Etv - Pravidla třídy 3. A

Etv - Pravidla třídy 3. A

V rámci hodin etické výchovy se v měsíci říjnu zaměřujeme na vytváření a dodržování pravidel naší třídy, díky kterým si upevňujeme zásady slušného chování. Naším společným cílem je třída, kde se cítíme dobře a bezpečně, respektujeme jeden druhého a vzájemně si pomáháme.

Pravidla třídy 3. A

1. Jsme kamarádi a pomáháme si - chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Snažíme se s každým vyjít po dobrém, předcházíme tím konfliktům.

2. Jsme včas připraveni na vyučování – na vyučování si nosíme potřebné pomůcky, sešity, učebnice. Po zvonění jsme na svém místě, vše potřebné na hodinu máme nachystáno na lavici.

3. V hodině dáváme pozor - sledujeme povídání učitele, soustředíme se na práci.

4. Hlásíme se o slovo - nemluvíme všichni najednou, nevykřikujeme. Když něco chceme říct, zvedneme ruku.

5. Staráme se o své věci, udržujeme ve třídě pořádek - ke svým věcem se chováme hezky, jsou tam, kde mají být. Ve třídě máme čisto a uklizeno.

6. Chováme se bezpečně - ve třídě neběháme, ale chodíme pomalu. Chováme se ohleduplně ke spolužákům. S jídlem a pitím sedíme vždy v lavici.

7. Mluvíme slušně - při komunikaci s učiteli i kamarády nezapomínáme pozdravit, poprosit, poděkovat.

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 19:26)