Home Evropské granty Ornitologie v praxi

Ornitologie v praxi

Ornitologie v praxi

realizace 2010-2012

rozpočet: 1 376 119,97 Kč

Cílem projektu je rozšířit a prohloubit znalosti a kompetence žáků základní školy v oblastech environmentální výchovy, mediální výchovy, praktické zručnosti a schopnosti efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie, a to prostřednictvím vlastní činnosti zaměřené na pozorování a péči o ptactvo hnízdící v místní lokalitě. Uskutečněním zamýšleného projektu chceme rozšířit povědomí žáků o oblast ornitologie a přispět tak k jejich většímu zájmu a péči o životní prostředí. Udržitelnost projektu je 5 let.

Aktivity projektu:

  • zpracování metodiky "Ornitologie v praxi" - záznamové archy pro systematické pozorování ptactva v budkách a krmítkách, testy pro žáky, pracovní listy, výkresová dokumentace na výrobu budek a krmítek
  • výroba a instalace budek a krmítek pro zpěvné ptáky
  • systematické pozorování života ptáků – on-line, v terénu
  • besedy s ornitology pro žáky školy
  • návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři
  • třídenní ornitologické soustředění pro 20 žáků v České Skalici
  • zpracování výsledných dat pomocí počítačových technologií – vytvoření DVD, brožury, atlasu ptáků místní lokality

Aktualizováno (Úterý, 05 Březen 2013 08:15)