Home O škole

Budova  školy  čp.4, Trčkovo náměstí

Nejstarší školní budova, postavena v roce 1865, brzy nepostačovala, proto byla přestavěna, byla v ní umístěna obecná škola.

Ve školním roce 1901/1902 zde byla jedna třída nově zřízené měšťanské školy chlapecké. Do první třídy obecné školy tehdy přišlo 50 dětí. V letech 1902/1903 byl od třetí třídy vyučován německý jazyk jako nepovinný předmět.

Dnes jsou v této budově umístěny první a druhá třída, školní družina, kuchyňka pro výuku vaření. Školní dvůr je pěkně upraven pro hry dětí.

Budova školy čp. 11,Trčkovo náměstí

8. července 1906 položen základní kámen ke společné budově měšťanské školy chlapecké a obecního úřadu.

1. prosince 1907 slavnostní otevření, ředitelem byl ustanoven Jan Hofman.

Později bylo v této budově umístěno ředitelství základní školy a učili se v ní žáci 2. stupně ZŠ. Dnes zde najdeme učebny třetí, čtvrté a páté třídy, žákovskou knihovnu, odborné učebny na výuku informatiky a reedukace.

 

Budova  školy  čp. 313, Nádražní ulice

28. září 1901 položen základní kámen k měšťanské škole chlapecké.

22. srpna 1902 proběhla kolaudace, v září pak byla zahájena výuka, škola chlapecká byla v roce 1907 přemístěna do nově postavené budovy čp. 11 na Trčkově náměstí (dosavadní prostory nepostačovaly).

Od roku 1907 sem byla umístěna měšťanská škola dívčí (vyučování zahájila 16. září 1905 v budově obecné školy).

Během času budova prošla mnoha stavebními úpravami, postupně byla vybudována:

1949     školní kuchyň pro výuku vaření

1950     první školní kuchyň s jídelnou pro žáky

1991     kompletní rekonstrukce, moderní přístavba s tělocvičnou

2011     zateplení budovy, výměna oken a dveří, nová fasáda

Dnes zde najdeme ředitelství školy, odborné učebny pro žáky, tělocvičnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, školní kuchyň s jídelnou. Škola se stále modernizuje, aby splňovala požadavky na moderní výuku a vzdělávání.