Home Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce

 

Mgr. Lenka Švandová


-
poradce pro 1. st., péče oděti se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

Péče o žáky s výchovnými problémy

Další metodická a informační činnost

 

Mgr. Stanislava Tláskalová

 

- výchovný poradce pro 2. st., kariérový poradce

Péče o žáky s výchovnými problémy

Další metodická a informační činnost

Volba povolání

Spolupráce s Úřadem práce

 

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě ústní nebo po tel. do školy


 

Aktuální informace:

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2020-21

Dny otevřených dveří středních škol Královéhradeckého kraje

Dny otevřených dveří středních škol Pardubického kraje

Přijímací řízení na střední školy - stránky KÚ Královéhradeckého kraje

 


Zajímavé odkazy:

Portál české školní inspekce s možností vyhledání školy: https://portal.csicr.cz/

Info absolvent - www.infoabsolvent.cz

Školský informační portál Královehradeckého kraje - www.sipkhk.cz/

Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz/

Aktualizováno (Čtvrtek, 17 Prosinec 2020 18:56)