Home

Novinky na webu

Informace pro rodiče a žáky - STUDIUM Z DOMOVA

Po dobu trvání uzavření školy pro žáky, budou žákům zadávané podklady pro samostudium a domácí úkoly. Zveřejňování zadání bude probíhat prostřednictvím

webových stránek školy - sekce VÝUKA nebo AKTUALITY

a příležitostně prostřednictvím systému Bakaláři.

Vyučování prostřednictvím televizní obrazovky nabízí ČT

v projektech "Učí Telka" a "Škola doma".

Aktualizováno (Středa, 18 Březen 2020 17:28)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Uzavření základní školy od 11. 3. 2020

Školní jídelna bude znovu v provozu od 6. 4. 2020 pro zaměstnance a cizí strávníky.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření MZ ČR.pdf

Jak snížit riziko.jpg

Ošetřovné

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. Více informací naleznete v přiloženém odkazu, rovněž přikládáme PDF na webu MPSV uvedená.

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR13TFuqn_E8reFXMgb46p-QYjOHG_MQq1Mi5aQcbKtlOydxYtjTx5xkUIU

Informace pro_rodiče ČSSZ.pdf

Žádost o ošetřovné.pdf

Ošetřovné lze vyžádat na e-mailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky na čísle 778 754 755.

Aktualizováno (Pátek, 03 Duben 2020 10:45)

 

Dokumenty pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápisní lístek

Žádost o odklad školní docházky

1 ŠKOLNÍ ZRALOST INFORMACE PRO RODIČE

2 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S SVP A ŽÁKŮ NADANÝCH + INFORMACE - NAVŠTĚVA LOGOPEDA

3 DESATERO PRO RODIČE

4 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Aktualizováno (Středa, 25 Březen 2020 09:07)

 

Almanach školy

Almanach školy vydaný ke 110. výročí otevření budovy čp. 11 na Trčkově náměstí je možno zakoupit v IC Opočno a Městské knihovně Opočno.