Home Školní jídelna

Elektronický systém školní jídelny

Vážení  rodiče,

ZŠ v Opočně – Školní jídelna v Opočně zavedla  od  září  2014  nový  systém  výdeje,  objednávání  a  placení  obědů. Je instalován  elektronický  čipový  systém. Dále  je  změna  ve  výběru  stravného –  stravné  se vybírá   ZÁLOHOVĚ.  Obědy  je možné  přihlašovat  a  odhlašovat  na  objednávkovém  terminálu i  přes  internet.

 

Ve ŠJ  je  možnost ve dnech ÚTERÝ  a  ČTVRTEK výběru   oběda  II.

/A to jen v případě, že si oběd  II objedná více než 30 strávníků. Jinak se vařit nebude a všichni přihlášení  strávníci  budou  mít  oběd  I. Bude to označeno na jídelním lístku/.

Všichni  přihlášení strávníci  mají  zaevidovaný  oběd  I  /hlavní oběd/, v případě  výběru   oběda II  si  musí  strávník  provést  po  internetu, u  objednacího   terminálu  v ZŠ  nebo  u  vedoucí  ŠJ změnu.

 

Jídelní  lístek  je  vyvěšen  v jídelně,  na  internetových stránkách  ZŠ  Opočno www.zsopocno.cz 
sekce: Školní  jídelna - Jídelní lístek i na internetovém  objednávání  www.strava.cz

Mobilní aplikace pro systém android nalezente také v GOOGLE PLAY

OBJEDNÁVÁNÍ  STRAVY  PŘES  INTERNET

Strávník, který  si  u   ved. ŠJ  vyzvedne  UŽIVATELSKÉ  JMÉNO  A  HESLO si  zajistí  internetové  spojení  se  ŠJ,  si  může  z domova  odhlašovat  nebo  přihlašovat  obědy, sledovat   všechny  změny, platby  u  strávníka, rodiče  si  mohou  kontrolovat, zda jejich dítě přihlášené  obědy  odebralo /jinak  oběd  propadá  a  strávník  ho  musí  zaplatit/. Zadá-li  si ve  ŠJ také  e-mailovou  adresu, může  si  navolit  v nabídce  poskytnutí  některých  údajů, které  mu  budou  poslány.

Způsob  přihlášení:  www.strava.cz

Číslo  zařízení: 3142

Uživatel: Příjmení bez háčků a čárek a první písmeno ze jména spojeně. /př. Novák Jan – novakj

Heslo: Příjmení a první písmeno ze jména spojeně /stejné jako uživatel/ DOPORUČUJE  SE  SI  HESLO  ZMĚNIT – v nabídce  NASTAVENÍ /.  Kdo  heslo   zapomene,  u  ved. ŠJ  lze  zjistit/.

 

PRODEJ  čipů

Každý  strávník si  musí  u  vedoucí  ŠJ  zaplatit  zálohu na  snímací  čip  v hodnotě  115.-  Kč, v případě  trvalého  odhlášení  obědů  může  nepoškozený čip  vrátit  a bude  mu  vrácena  záloha. Čip  platí  po  celou  školní  docházku.

V případě, že strávník čip zapomene nebo ztratí, mu  ved.ŠJ vydá náhradní stravenku /má-li obědy zaplacené/. Musí si potom co  nejdříve zaplatit  zálohu na čip nový, který  mu  bude  přidělen.

Strávník  se  při  odběru  oběda  musí  prokázat  přiložením  čipu  ke  snímacímu  zařízení /nainstalované  u  výdejního  okénka  v jídelně/.

Z důvodů, že je stravné  vybíráno  zálohově,  se  musí  strávníci,  kteří  chtějí  od  září  chodit  na  obědy, přihlásit  již  v měsíci  červnu,  a  to  závazně,  u  třídních  učitelů. Ti na  hromadnou  přihlášku   zájem  žáků  sepíší. Proto prosím všechny  rodiče, aby se  se  svými  dětmi  včas domluvili. Také  musí  nahlásit, které  dny  chtějí  obědy  přihlásit, zda  budou  chtít  oběd  již  1.září /pondělí/  nebo  od  kterého  dne.  Podle  těchto  přihlášek  pak  bude  vybírána  záloha /od 20.srpna / na  září. Žáci, kteří  se  nepřihlásí na  hromadné  přihlášky  v  červnu, se  budou  muset  přihlásit  dodatečně v  září a  stravné  zároveň  na  místě  v hotovosti  zaplatit.  /Týká  se  to  i  strávníků,  kteří  platí  z účtů.  Těm  se  záloha  z účtu  strhne  až  na  další  měsíc/.  Strávník, který  si  v  červnu  přihlásí  obědy  a  bude  chtít  od  září  změnu,  ji  musí  nahlásit  již  u  vedoucí  ŠJ. 

Od  září  2014  je také  zavedena  platba  za  obědy  formou  zálohy  a  to  v hotovosti  i  z účtů.

V hotovosti

Výběr  stravného  na  základě  přihlášek  z června  vždy  od  od   20. srpna v kanceláři  vedoucí  ŠJ  v Opočně,  mimořádně  do  15. dne  v měsíci  září. . Na  další  měsíce  se  bude  vybírat  vždy  od 20. dne  do  konce  měsíce.  /Na  říjen  od  20.9.  do  30. 9.  Od  1.10.  MUSÍ  MÍT  VŠICHNI STRÁVNÍCI  ZAPLACENO  VŽDY  DO  PRVNÍHO  DNE  V  MĚSÍCI.

Vyrovnávání  přeplatků  bude  vždy  v dalším  měsíci. /Např. odhlášené  obědy  do  20.září  budou  odečteny  v záloze  na  říjen  atd./

 

Platba  z účtů:

Při  platbě  z účtů  bude  stravné   strháváno  hromadně, jako  dosud, jen  formou  zálohy  předem.  Strávníkům, kteří  se  přihlásí  v červnu, bude  dne  20. srpna sražena  záloha  na  září /vypočtena  počtem  přihlášených  dnů v  měsíci/. V případě  odhlášení  obědů  v tom  měsíci  bude  přeplatek  odečten  v další  platbě  zálohy. Strávník, který  se  přihlásí až v září, zaplatí  stravné  za  září  v  hotovosti  a  záloha  z účtu  mu  bude  sražena až  /20. září/  na  měsíc  říjen.

UPOZORŇUJI  RODIČE,  ABY  MĚLI  JIŽ  20.SRPNA  NA  ÚČTĚ  DOSTATEČNOU  FINANČNÍ  HOTOVOST a platba  mohla  být  sražena.

Objednávání  stravy  u  vedoucí  ŠJ,  přes  internet  nebo  objednací  terminál

ODHLAŠOVÁNÍ  A  PŘIHLAŠOVÁNÍ  NA  DALŠÍ  DEN  nejpozději  do  14.00 hodin.

/po dohodě lze  při  nemoci  odhlásit u ved. ŠJ do 8.00 hod. ráno/

Změna  oběda č.I  na  č. II. / od října v úterý  a  čtvrtek:

Na  ÚTERÝ – nejpozději  ve  čtvrtek  předchozí  týden  do  14.00 hod.

Na ČTVRTEK – do  pondělí  toho  týdne  do  14.00 hod.

Provoz  objednacího  boxu – od  6.30 hod.  do  15.30  hod. Pak  se  automaticky  vypíná.

Cena  oběda  od  září  2015

Žáci   7  až  10  let       - potravinová  norma  24.-  Kč        -  poplatek  24.- Kč

Žáci  11 až  14  let       - potravinová  norma  26.-  Kč        -  poplatek  26.- Kč

Žáci  15 až  18  let       - potravinová  norma  28.-  Kč        -  poplatek  28.- Kč

 

Tyto  pokyny  pro  strávníky  budou  umístěny  na  internetových  stránkách  ZŠ  Opočno:

www.zsopocno.cz -  v sekci  Školní  jídelna

 

Telefonní  číslo  ŠJ  Opočno: 494 667 210

 

Vedoucí  ŠJ  v Opočně

 

@

 

V naší školní jídelně vaříme chutně a zdravě /Článek pro  čtenáře  Opočenských  novin/ - září 2015

Vážení čtenáři Opočenských novin,

ráda, abych vám touto cestou přiblížila školní jídelnu, která je součástí  ZŠ Opočno. Většina školních dětí i rodičů naši jídelnu zná, velká část žáků se v ní stravuje.

V současné době máme ke  stravování  zapsaných  295  žáků, 35 zaměstnanců školy, 6 bývalých zaměstnanců školy a 56 cizích strávníků.  Obědy připravují 4 kuchařky a  o chod jídelny  se  starám já.

Vaříme  každý  pracovní  den  oběd 1 a  dvakrát  týdně nabízíme  na  výběr  ještě  oběd 2, na  který  zařazujeme  jednodušší, často zeleninové,  pokrmy. Strávníci  jsou  za  to  rádi. Součástí  oběda  není  jenom polévka  a  hlavní  jídlo. Denně je  k  obědu  nabízen  nějaký  doplněk, 1 – 2x týdně  ovocný  salát připravený převážně z čerstvého ovoce, minimálně 2x zeleninový salát nebo zeleninová obloha, 2x do měsíce mléčný doplněk, dále  syrové  ovoce a občas cereální tyčinky. Naši  strávníci  mají  oběd  opravdu  pestrý, chutný  a  podle  zásad  zdravé  výživy.

Školní  stravování  je  pro  děti  přínosné  hned  z několika  hledisek.  Příznivá  cena, kdy   strávník  platí  jen  finanční  normu  za  potraviny, náklady  na  provozní  a  mzdovou  režii  hradí  stát. I  z hlediska  zdravé  výživy se  dětem  prostřednictvím  pestrého  jídelního  lístku  dostane   potřebné  množství  důležitých  živin pro  jejich  správný  vývin. Školní jídelna  každý  měsíc  vyhodnocuje  průměrné  nutriční  hodnoty  základních  potravin  a  tím  je  zaručeno,  že  děti dostanou  poměrnou   část  doporučené  denní spotřeby.  To je pak zpětně kontrolováno z Okresní hygienickou stanicí. Někteří  žáci  bohužel pokrmy z ryb, luštěnin a zeleniny nemají  moc  v  oblibě.  Tady je  prostor  pro  působení  dospělých,  neustále  prospěšnost  těchto  pokrmů  dětem  vysvětlovat  a  podle  možností  se  zajímat  o  to,  zda  si jejich  děti  tyto  jídla  neodhlašují  nebo  nevyhodí,  ale  opravdu  snědí. Myslím, že se shodneme na tom, že kvalitní, vyvážená a pestrá strava, kterou my dítěti zajistíme v době školního vyučování ve školní jídelně a vy v době volna doma, je pro tělesný i duševní vývoj vašeho dítěte důležitá, a že  není správné, aby ji dítě nahrazovalo rohlíky, hamburgery, párky v rohlíku, brambůrkami apod., jak často vidíme.

Prostředí a vybavení školní kuchyně se  nám vedení  naší  školy  a  zřizovatel  Město Opočno  snaží  postupně  zkvalitňovat. Minulý školní rok  nám  byla  zakoupena  nová  myčka  na  mytí  stolního nádobí, nový  výdejní  vozík a moderní konvektomat, za což jsme opravdu rády. Rozšířil  se  sortiment  pokrmů, který  můžeme  strávníkům nabídnout, urychlila   se příprava některých  pokrmů, strava  se  lépe  udržuje  do  výdeje  teplá. Kuchařky  si  na  něj  rychle  zvykly. Je  to  ohromný  pomocník  při  jejich  náročné  práci.

V nejbližší  době  bude  ve  školní  jídelně  zaveden  tácový  systém  výdeje stravy, což  strávníci  určitě  uvítají, vezmou  si  celý  oběd  najednou  a ve  větším  klidu  se  najedí.

Máme zaveden čipový systém při  výdeji  oběda (prosím  strávníky  o  pravidelné  nošení  čipu)  a  internetové  objednávání  a  odhlašování  obědů. Tam  mají  rodiče  možnost  nahlédnout  na  jídelní  lístek, mohou zkontrolovat,  zda  jejich  dítě  na  obědy  skutečně  chodí  a  v případě zájmu si  přečíst i další  zprávy ohledně  výdeje  a  placení  obědů. Také  na  internetových  stránkách  ZŠ  Opočno – sekce  Školní  jídelna,  je  jídelní  lístek  umístěn a  jsou  tam  uvedeny  všechny  informace týkající  se  stravování.

Tím, že se v  naší  kuchyni  zlepšují  pracovní  podmínky  a  vybavení,  můžeme  nabídnout  stravování  i  cizím  strávníkům. Všechny  informace  dostanou  buď  ve  školní jídelně,  nebo  na  již  zmíněných  internetových  stránkách  ZŠ  Opočno – sekce  Školní  jídelna.

Žáci, kteří na  obědy  pravidelně  nechodí, se  mohou  přihlásit  jen  v určitý  den  např. v případě  odpoledního  vyučování  nebo  zájmového  kroužku,  kdy  jsou  ve  škole  do  odpoledních  hodin. Naše  jídelna  se  snaží  uspokojit  chutě  žáků, zaměstnanců  školy  i  všech zájemců  z řad  občanů  Opočna.

Eva  Faltová, vedoucí  ŠJ v  Opočně

Aktualizováno (Sobota, 28 Květen 2016 18:36)