Home Z opočenské kroniky Budova čp. 4 (dnes ZŠ na Trčkově náměstí)

Budova čp. 4 (dnes ZŠ na Trčkově náměstí)

Budova čp. 4 (dnes ZŠ na Trčkově náměstí)

 

Co říká o čp. 4 opočenská kronika:

R. 1801 – str. 73 a 73 B

 

Tento dům je v tomto roce zmíněn v zápisu u požáru, celý tento zápis je uvedený u budovy čp. 11.

 

Požár na Malém náměstí

 

… Plamen zachvátil tato stavení: č. 5, kde bydlel Kolář Jiří Smola s nájemníkem Janem Bayerle; č. 4 Josefa Bittnera, krejčího …

 

R. 1863 – 1865 - str. 155

Zakládání školní budovy

V roce 1863 bylo usneseno, aby nová školní budova na Opočně byla vystavena. K tomuto cíli koupen domek č. 4 Josefu Wenigrovi patřící, za 2.200 zl. a rozbořen. Základní kámen k nové školní budově na tomto pozemku položen a posvěcen byl dne 15. června 1864. O tom vypravuje městský písař Frant. Karlovský: Toho dne za nejkrásnější povětrnosti vyšel před 8.hodinou ráno průvod z farního chrámu Páně na místo pro školu určené, na kterémž zdejší zpěvácký spolek píseň sv. Vojtěcha „Hospodine, pomiluj ny“ zapěl. Při kladení a svěcení základního kamene píseň na tuto slavnost vůbec a na štědrotu knížete pána směřující, od městského písaře Františka Karlovského složená, ve 300 výtiscích obecenstvu rozdána byla. Při tom opět  zpěvácký spolek vznešenou píseň „Den tento jest den Páně“ a potom při navracování se do kostela píseň „Svatý Václave, vojvodo České země“ zpíval. Na to byl v kostele výklad slavnosti od místního duchovního přednesen a následovala mše svatá, čímž se obřad slavnostní ukončil. – Večer bylo zastaveníčko s pochodněmi ke cti meškající zde knížecí rodiny u železné zámecké brány uspořádáno. Tam zpěvácký spolek střídavě s hudbou  národní písně přednášel, z nichž zvláště píseň „Kde domov můj“ obliby došla a na žádost paní kněžny opakována býti musila. Ještě pozdě do noci rozveselený lid po městě se procházel…

 

R. 1863 - 1865 – str. 156 B

 

Stavba školy

Plán k nové budově národní školy opočenské narýsoval a stavbu pod dohledem města provedl Václav Hrubý, mistr zednický na Opočně. Náklad na vystavění školy činil 12.473 zl. 39 kr. Z toho zaplatil kníže Josef z Colloredo-Mansfeldu jako bývalý patron školní 3.716 zl. 69 kr., jako poplatník města 5.437 zl. 38 kr., jako poplatník Čánky 5 zl. 46 kr. a na repartiční diferenci 70 kr., dohromady 9.160 zl. 23 kr. Sousedé na Opočně – poplatníci mimo knížete – dali na stavbu školy 2.597 zl. 70 kr. a přiškolená Čánka 715 zl. 46 kr.

– Dokončená budova byla slavnostně vysvěcena dne 30. dubna 1865. – Stará dřevěná budova č.d. 28 prodána byla ve veřejné dražbě dne 5. října 1865 Josefu Weberovi za 1.304 zl.

R. 1889 – str. 194

 

Přístavba školní budovy

Budova školní měla místa pro tři třídy, avšak škola měla od r. 1874 čtyři třídy a od r. 1884 pět tříd. Byly proto jedna a později dvě třídy mimo školní budovu. Přístavba ke školní budově byla nutna, ale na způsobu, jak se tato přístavba provést má, nemohla se místní školní rada dlouho sjednotiti. Jednou chtěla stavěti třídy místo ředitelova bytu, podruhé zvýšiti školní budovu o druhé poschodí, konečně zvětšiti ji prodloužením. Avšak provedení posledního způsobu vyžadovalo koupi sousedního pozemku a majitelka jeho zdráhala se pozemek městu prodati. Když konečně po kolikaletých průtazích přístavba do délky byla přijata a potřebný pozemek pro ni od Anny Fišerové, industriální učitelky, koupen, začalo se v r. 1889 stavěti a stavba byla do září 1889 ukončena. Přístavba školy obecné byla dne 19. září 1889 kolaudována…

… Přístavba školy stála vůbec 12.838 zl. 86 kr., zvlášť za pozemek 3.500 zl., stavební náklad 8.548 zl. 31 kr., taxy a vnitřní úprava 410 zl. 55 kr., žlaby na dvoře a zahrádce 380 zl.

Aktualizováno (Středa, 19 Září 2012 17:47)