Home 4. A Učíme se naslouchat - ETV

Učíme se naslouchat - ETV

Umět naslouchat je důležitou dovedností pro mezilidskou komunikaci. Pozorným nasloucháním se nejen dozvíme nové informace, ale zároveň dáváme druhému najevo, že o něho máme zájem. I to je tématem etické výchovy, která se prolíná všemi předměty na 1. stupni ZŠ. V pátek 23. listopadu si děti mohly ověřit důležitost naslouchání na loutkovém představení o generálu Laudonovi.

Aktualizováno (Neděle, 25 Listopad 2018 12:58)