Home II. Oddělení Plán práce II.odd.- DUBEN

Plán práce II.odd.- DUBEN

  • Jarní příroda - květiny, zvířátka
  • Vycházky přírodou
  • Hry na školním hříšti, v parku a na pěší zóně
  • Míčové a didaktické hry
  • Jarní a velikonoční tvoření
  • Velikonoční zvyky a pranostiky
  • Bezpečnost při vycházkách a hrách na hřišti
Celodružinová akce - Velikonoční tvoření
ETV - rozhlédnu se okolo sebe, vážím si světa okolo sebe
Celodružinová hra - kuličky
Den Země - 22.4. Celoměsíční téma