Home I. Oddělení PLÁN PRÁCE KVĚTEN - l.odd. ŠD

PLÁN PRÁCE KVĚTEN - l.odd. ŠD

Vycházky do přírody, pohybové a míčové hry

Návštěva školní knihovny - četba z vybrané knihy

Výroba dárečků ke Dni matek

Práce s papírem, malujeme, kreslíme

Nácvik nových písní, Orfovy nástroje - ZPÍVÁ CELÁ DRUŽINA

ETV - chráním si své zdraví, zodpovědnost...