Home IV. Oddělení Plán práce pro 4. oddělení – červen

Plán práce pro 4. oddělení – červen

Plán práce pro 4. oddělení – červen

- malování a kreslení na různá témata: léto, prázdniny, pohádky, malované písničky, práce s různými technikami a materiály

- hudební a taneční chvilky, opakování, známých písní i tanečků, rytmické hry a nástroje

- četba z knih a časopisů, říkadla

- jízda na koloběžkách, závodivé, míčové hry a pohybové hry na dvoře školy, průlezka, švihadla, obruče

- časté vycházky do přírody, pozorování přírody, rozhovory o blížícím se létu a prázdninách

- povídání si o bezpečnosti dětí o prázdninách

Celodružinová akce měsíce: Den dětí - cesta za pokladem.

ETV – Prosociálnost a solidarita