Home IV. Oddělení PLÁN PRÁCE - ZÁŘÍ

PLÁN PRÁCE - ZÁŘÍ

- seznamování se, poznávání se mezi sebou a zařazování se do kolektivu

- prodiskutování řádu ŠD, BOZP, PO

- bezpečnost při přecházení přes silnici

- pravidla našeho oddělení

- vycházky do přírody, sběr přírodnin, pohybové a míčové hry na dvorku a na pěší zóně

- malba prázdninových obrázků, různými technikami, povídání o prázdninách

" PODZIM" - tvoření s různými materiály a technikami spojené s podzimem

DEN PLNÝ HER - akce pro všechna odd.ŠD

 

ETV - používám vhodné formy pozdravu,poděkuji, omluvím se, požádám

pozdrav, slušné chování

Aktualizováno (Úterý, 03 Září 2019 15:31)