Home II. Oddělení Plán práce II.odd.- ZÁŘÍ

Plán práce II.odd.- ZÁŘÍ

- seznamování se, poznávání se mezi sebou a zařazování se do kolektivu

seznamovací a stmelovací hry, práce v komunikačním kruhu

seznámení se školním prostředím

- seznámení dětí s řádem ŠD, BOZP, PO

- seznámení dětí s roční hrou a tématem družinky

- vytvoření pravidel družiny

- bezpečnost při přecházení do školní jídelny, při vycházkách  a přes silnici

- vycházky do přírody, sběr přírodnin, pohybové a míčové hry na dvorku a na pěší zóně

- pracovní a výtvarné činnosti s tématem prázdnin

- prázdniny - vzpomínáme, vyprávíme

- příprava podzimní výzdoby školy a oken

DEN PLNÝ HER - akce pro všechna odd.ŠD

 

ETV - pomáháme druhým, pomáháme sobě

- používám vhodné formy pozdravu,poděkuji, omluvím se, požádám , slušné chování