Home III. Oddělení Plán práce pro 3. oddělení – říjen

Plán práce pro 3. oddělení – říjen

Plán práce pro 3. oddělení – říjen

- malování draka a soutěž o nejkrásnějšího draka v našem oddělení

- povídání si o houbách – jedlé, nejedlé a jedovaté

- vyrábění podzimní tématiky s přírodninami „Lesní skřítek“

- míčové a závodivé hry v přírodě a na školním dvoře

- příprava na Halloween

- nácvik nových písní, básní, říkadel, hudební chvilky

Celodružinová akce: ve spolupráci s rodiči – Halloween

ETV: pozdrav, slušné chování