Home I. Oddělení PLÁN PRÁCE - říjen l.odd.ŠD

PLÁN PRÁCE - říjen l.odd.ŠD

Vycházky do přírody. sběr plodů a listů

Pohybové hry v přírodě

Tvoříme z přírodního materiálu - výzdoba třídy a chodby

Příprava na HALLOWEEN společná pro všechna oddělení ŠD, ŠK - termín bude upřesněn

Četba na pokračování

Deskové hry

ETV - tvoříme a dodržujeme pravidla třídy