Home 4. A Domácí práce 14.4. - 24.4. - 3. A

Domácí práce 14.4. - 24.4. - 3. A

Domácí práce 3. A

14. dubna – 24. dubna 2020

ČESKÝ JAZYK učeb. str. 112 – 119

PS (Vyjmenovaná slova hravě) 55 – 58

Písanka str. 18 – 21

Čítanka str. 132 – 140

MATEMATIKA učeb. str. 8 – 12

PS  str. 4 – 5

PRVOUKA učeb. str. 50, 51, 52, 56

PS 47 – 49

 

ANGLICKÝ JAZYK             Unit 9 - 9. lekce

 

Téma food (jídlo, potraviny)

Slovíčka k 9. lekci - opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

- naučit vyslovovat

Do you like...?                  Máš rád....?

Do you like apples?       Máš rád jablka?                               odpověď:  Yes, I do.                      Ano, mám.

No, I don't.                  Ne, nemám.

Tvořit otázky podle předlohy, ptát se na jednotlivé potraviny a odpovídat podle předlohy.

Učebnice str. 42 až 44 - vybrat cvičení, která zvládnete.

Pracovní sešit str. 42/1,2   43/4   44/5   46/7,8

 

Pracovní sešit str. 46/1,2   47/3,4              - opakování C

Úkol ke kontrole:

Nakreslit obrázek s potravinami ze slovní zásoby (viz. příloha), obrázky anglicky pojmenovat.

Ke každému obrázku napsat větu:   I like.......     nebo       I don't like..... (podle skutečnosti)

Já mám rád........        Já nemám rád........

Příklad:

yoghurt                                                                       potatoes

I like yoghurt.                                                               I don't like potatoes.

Ofocený nebo oskenovaný úkol zaslat na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Děkujeme za spolupráci a všem přejeme pevné zdraví a pevné nervy v této nelehké době.  K. Jelínková, H. Dernerová

Aktualizováno (Úterý, 14 Duben 2020 14:18)