Home Anglický jazyk Aj - 6. ročník AJ6_Present Simple- přítomný čas prostý

AJ6_Present Simple- přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý - present simple

Tvoření :  V kladné větě si vystačíme s tvarem slovíčka, jak jej najdeme ve slovníku.

I do, I write, I read, I sleep, I dream
you do, you write, you read, you sleep
we do, we write, we read, we sleep, we dream
they do, they write, they read, they sleep, they dream
 


Pouze ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it, my friend, my mum, Jane,…) se na konec slovesa přidává přípona -s  

U  slov končících na -s, -sh, -ch, -x.   -es

he does, he writes, he reads, he sleeps, he dreams
she goes, she speaks, she likes, she wishes, she watches
it happens, it starts, it ends, it sounds, it pushes

 

ZÁPOR

Zápor se tvoří pomocí pomocného slovesa 

do not = don’t

Ve třetí osobě jednotného čísla                         does not =  doesn’t

I don't do, I don't write, I don't sleep
you don't speak, you don't go, you don't like
we don't sing, we don't work, we don't dance
they don't walk, they don't jump, they don't run

he doesn't do, he doesn't write, he doesn't speak
she doesn't dance, she doesn't work, she doesn't jump
it doesn't work, it doesn't happen, it doesn't sound

OTÁZKA

Otázka   také tvoříme pomocí pomocného slovesa  DO

Ve třetí osobě jednotného    DOES  které dáme na začátek věty

 

za timto pomocným slovesem DO/ DOES následuje podmět {kdo} a pak sloveso

Do you live in Prague? Do you speak English?
Do we write letters every morning? Do we sing songs at the parties?
Do they work at the office? Do they sleep every night?

Does he go to the disco every weekend? Does he go out with her?
Does she live in London? Does she like this ice cream?
Does it work well? What does it look like?

ČERPÁNO ZE STRÁNEK   www.helpforenglish.cz

Aktualizováno (Úterý, 27 Listopad 2012 13:29)