Home 4. A Domácí práce 3. A 11. května – 22. května 2020

Domácí práce 3. A 11. května – 22. května 2020

Domácí práce 3. A

11. května – 22. května 2020

ČESKÝ JAZYK učeb. str. 128 - 136

Písemně do sešitu (jakéhokoliv) 135 / 6a, 136/7

Písanka str. 26 - 27

Čítanka str. 148 - 159

 

MATEMATIKA učeb. str. 16 - 20

PS  str. 8 - 10

 

PRVOUKA učeb. str. 63 - 65

PS 52- 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

11. lekce - My favourite things

učebnice str. 52 až 54

Naučit se slovíčka, opsat do sešitu nebo vytisknout a nalepit. Aj_3A_slova_11lekce

Gramatika: Otázka            Is there ....(o book) ?              Are there .....(books)?

Je tam kniha?                                   Jsou tam knihy?

Odpověď        Yes, there is.(Ano, je)               Yes, there are. (Ano, jsou)

No, there isn't. (Ne, není) No, there aren't. (Ne, nejsou)

Pracovní sešit, cvičení na str. 52 až 55

Domácí úkol: Nakresli svůj skutečný nebo vymyšlený pokojíček, popiš do obrázku věci, které tam jsou umístěné.