Home 4.A Domácí příprava pro žáky 4. A na období 11.05. – 25.05.2020

Domácí příprava pro žáky 4. A na období 11.05. – 25.05.2020

Domácí příprava pro žáky 4. A   na období  11.05. – 25.05.2020

Milé děti, všechny zdravím

máme před sebou další období , kdy budeme spolupracovat na dálku. Zasílám  úkoly k písemnému  vypracování, k ústnímu procvičování a k procvičování přes webové stránky. Uvádím odkazy na webové stránky pro jednotlivé předměty.

Český jazyk Je dobré, budete-li si nadále opakovat pamětně vyjmenovaná slova, vyjmenovat slovní druhy a co u nich  určujeme  a zopakujete si  pádové otázky. Pamětně si neustále opakujte podstatná jména, co u nich určujeme a vzory podstatných jmen. www.onlinecviceni.cz ----  zde můžete procvičovat jak český jazyk, tak matematiku

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

https://www.slovnidruh.cz/podstatna-jmena/

Nové učivo – Slovesa – pročíst a naučit se zpaměti -   učebnice str.140, 142, 143, 146, 148, 150, 151,  pročíst v uč. ,, Bezpečný internet ,,

https://www.youtube.com/watch?v=aeBpdy5C5Ak

 

Písemně :  uč.str.144/13a), 148/3a)

To samé platí i pro matematiku – neustále si opakujte pamětně malou násobilku!!!

V Matematice si písemně vypracujte z učebnice č.2  -   21/5a), 22/5c), 27/6, 31/10a), b)

Ústně pročíst str.27 ,,Jak na to ? ,,a str.31 ,, Jak na to? ,,

písemné dělení jednociferným dělitelem  se zkouškou - ukázka je :

 

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-26/

 

 

učebnice str.31 a ukázka je:

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-28/

 

 

Geometrie - pročíst v uč. str.23/4, 5, str.25/2, 26/4, 29/1,3, 30/1, 3

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-25/

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lhghb0jGc

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRwe8tT1v6I

 

Čítanka - je nutné číst denně hlasitě, alespoň půl hodiny, učebnice str.109 - 122

Ve Vlastivědě si pročtěte v učebnici č.2  -  str.21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Písemně str.23/1 – 9 (opište otázku a napište krátkou odpověď, kterou vyhledejte z pročteného textu),   str.24 bc)přehled opsat do sešitu

Písemně str27 1 - 5 (opište otázku a napište krátkou odpověď, kterou vyhledejte z pročteného textu),   str.29 bc)přehled opsat do sešitu

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

V Přírodovědě  -- Napište do sešitu, co jste zajímavého viděly na procházce v lese, v parku, na louce, na poli v současné jarní přírodě.

https://www.youtube.com/

Jsem potěšena, že jsem s některými byla v komunikačním spojení prostřednictvím Teams programu. Další konference proběhne dne 14.05. v 16 hodin

Milé děti, věřím, že jste v neděli 10.05.popřály maminkám ke svátku a poděkovaly za jejich pomoc a péči.

Posílám námět ke tvoření.

https://www.bydlimekvalitne.cz/malovani-na-kameny-kaminkovani?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Angličtina (J. Pachovská)

opakovací lekce – učebnice str. 46 – 47, pracovní sešit str. 46 – 47

téma: zvířata, přítomný čas prostý ve 3. osobě jedn. čísla

seznámení s některými dalšími zvířaty – kartičky na www.zsopocno.cz, sekce Výuka, 4.B

slovní zásoba s výslovností

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/animals/learn-animals-vocabulary-in-english/

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/birds/learn-birds-vocabulary-in-english/

přítomný čas prostý ve 3. osobě jednotného čísla – přidání –s ke slovesu v kladné větě, např. eat – eats (on/ona/ono jí), live – lives (on/ona/ono žije); v otázce použití pomocného slovesa DOES, např. What does it eat? (Co jí/žere?) Where does it live? (Kde žije?); použití pomocného slovesa DOESN’T v záporné větě, např. It doesn’t fly. (to nelétá)

https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty

učebnice str. 48 – 51

pracovní sešit str. 48 – 51

odkazy:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/Animals/index.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/index.htm

Domácí práce 4. třída - skupina B – K. Jelínková11.5. – 22.5.

Amazinganimals – úžasná zvířata

-          učebnice

-          str. 48 , 49

-          zapsat do slovníčkůnová slovíčka:

-          whale – velryba

-          gorilla – gorila

-          frog – žába

-          eat – jíst

-          meat – maso

-          insect – hmyz

-          pracovní sešit

-          str. 48, 49

 

Aj A  p.uč. Végsöová

 

učeb. str. 48- 51 přečíst, přeložit,

PS str. 48-51 doplnit

slovní  zásoba 10. lekce  bude na stránkách školy

 

Odkazy na 10.lekci – zvířata.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/Animals/index.htm

Přítomný čas prostý     ( It eats -   It doesn’t  eat)

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/index.htm

Zvířata a slovní zásoba – opak ze 3. třídy

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/18.safari-animals/index.htm

S pozdravem

Třídní učitelka Věra Kociánová