Home 5.A Domácí práce pro žáky V.A na období od 11.5 do 22.5. 2020

Domácí práce pro žáky V.A na období od 11.5 do 22.5. 2020

Domácí práce pro žáky V.A na období od 11.5 do 22.5. 2020

 

Český jazyk

Opakování          Přídavná jména procvičovat opakováním cvičení v učebnici nebo zde:                      http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_i_y_v_koncovkach_pridavnych_jmen.php

doplňování správných koncovek

Stupňování přídavných jmen učebnice str. 108 až 111, str. 115 až 117

Slovesa učebnice str. 145 až 148

tabulka v učebnici str. 146 a 147

vyhledávat v textech slovesa, určovat osobu, číslo, čas a způsob

 

Matematika

učebnice 3. díl

Opakování      Desetinné zlomky a desetinná čísla str. 16 až 18

Nové učivo      Porovnávání desetinných čísel str. 19 a 20

Pracovní sešit, 3. díl, str. 9 a 10

Nestandardní úlohy učebnice  str.15, pracovní sešit str. 6

Geometrie: obsah obdélníku učebnice str. 21

obsah čtverce učebnice str. 22

Pracovní sešit str.11 a 12

 

Anglický jazyk -

 

Vlastivěda

Zopakovat - Sousední státy České republiky

Podrobně:          Rakousko str. 52 a 53 , červený rámeček str. 53 - výpisky do sešitu

Evropa - jeden ze světadílů úvod     str. 54

do sešitu vypsat podle učebnice str. 54 všechny světadíly

Poloha Evropy str. 54

Povrch Evropy str. 55 a 56

Výpisky do sešitu str. 56, dole červený rámeček

 

 

PŘÍRODOVĚDA – ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 11. 5. – 24. 5. 2020

1) VÝVIN ČLOVĚKA

- přečtěte si v učebnici str. 66 – 68

- vypracujte PRACOVNÍ LIST – VÝVIN ČLOVĚKA

- pracovní list najdete na webu školy/Výuka/5.A nebo 5.B/PŘ5_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 11.5. – 24. 5. /PŘ5_PRACOVNÍ LIST VÝVIN ČLOVĚKA nebo v Teams/soubory/ PŘ5_PRACOVNÍ LIST VÝVIN ČLOVĚKA

- list si vytiskněte, rozstříhejte na jednotlivé obdélníčky, přiřaďte k sobě správně název období vývoje člověka, věk, obrázek a charakteristiku. Seřaďte, jak jdou tato vývojová období správně za sebou. Takto zpracované nalepte do sešitu nebo na papír. Vyfoťte nebo oskenujte a pošlete zpět na mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo přes Teams. Termín – do 24. 5.

(pokud nemáte možnost tisku, opište správně seřazené do sešitu)

2) ZMĚNY V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

- přečtěte si v učebnici str. 67 a do sešitu si napište, jaké změny se dějí s tělem chlapce a dívky v období dospívání a puberty – tento zápis posílat nemusíte

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 06:25)