Home 4.B 4.B Domácí příprava do 22.5.

4.B Domácí příprava do 22.5.

 

 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO ŽÁKY 4.B - 5 ( 11. května22. května)

 

 

ČJ učeb. str. 136-141 prostudovat

napsat do ŠS:

str. 137 /cv. 2a

str. 141 / cv. 7b vypsat jen slovesa do 2 sloupců přítomný čas - budoucí čas

 

 

Žáci, kteří nepíší Dú v Teams napíší ještě tato cvičení:

str. 133 / cv.4b

str. 141 / cv.7a

Pravopis podstatných jmen hravě

(kdo si nevyzvedl sešity, nemá)

vyplnit:

str. 3 / cv. 1

str, 4 / cv. 3

str. 6 / cv. 2

str. 7 / cv. 5

str. 11/ cv. 1,3

str. 19/ cv. 1

 

 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/slovesa-osoba-cislo-cas/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-sloves

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/index.htm ______________________________________________________________________________

ČT str. 133 – 141, čtení 5. knihy

MA učeb. M2 - str.39 , M3 - str. 3-6 prostudovat

-napsat do ŠS :

M str. 3 cv. 1

str.6 cv. 2

 

PS 3 – vyplnit

(kdo si nevyzvedl, nemá)

str. 1 -cv,1,2,3

str. 2 – cv. 1,2,3

str. 3 -celá

Žáci, kteří nepíší Dú v Teams napíší ještě tato cvičení:

str.39 / cv. 3,4

str.39 / cv. 10 c

 

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-7/

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-10/

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-11/

___________________________________________________________________________________

Vl učeb. str. 25-33

přečíst

zápisy pošlu – je možné je vytisknout a nalepit

 

https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0

https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8

https://www.youtube.com/watch?v=uC0KYRO5D3k&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM

______________________________________________________________________

 

 

PŘV

téma: ekosystém okolí lidských obydlí

učebnice str. 53 – 61 - přečíst

pracovní sešit str. 25 – 27

zápis do sešitu na www.zsopocno.cz, sekce Výuka, 4.B

video o volně žijících živočiších v okolí lidských obydlí:

https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s

______________________________________________________________________________

 

Aj A p.uč. Végsöová

 

učeb. str. 48- 51 přečíst, přeložit,

PS str. 48-51 doplnit

 

Odkazy na 10.lekci – zvířata.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/Animals/index.htm

Přítomný čas prostý ( It eats - It doesn’t eat)

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/index.htm

Zvířata a slovní zásoba – opak ze 3. třídy

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/18.safari-animals/index.htm

 

 

Aj B p.uč. Jelínko

Amazing animals – úžasná zvířata

 • učebnice

 • str. 48 , 49

 

 • zapsat do slovníčků nová slovíčka:

 • whale – velryba

 • gorilla – gorila

 • frog – žába

 • eat – jíst

 • meat – maso

 • insect – hmyz

 

 • pracovní sešit

 • str. 48, 49

 

 

Aj C p.uč. Pachovská

opakovací lekce – učebnice str. 46 – 47, pracovní sešit str. 46 – 47

téma: zvířata, přítomný čas prostý ve 3. osobě jedn. čísla

seznámení s některými dalšími zvířaty – kartičky na www.zsopocno.cz, sekce Výuka, 4.B

slovní zásoba s výslovností

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/animals/learn-animals-vocabulary-in-english/

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/birds/learn-birds-vocabulary-in-english/

přítomný čas prostý ve 3. osobě jednotného čísla – přidání –s ke slovesu v kladné větě, např. eat – eats (on/ona/ono jí), live – lives (on/ona/ono žije); v otázce použití pomocného slovesa DOES, např. What does it eat? (Co jí/žere?) Where does it live? (Kde žije?); použití pomocného slovesa DOESNT v záporné větě, např. It doesn’t fly. (to nelétá)

https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty

učebnice str. 48 – 51

pracovní sešit str. 48 – 51

odkazy:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/Animals/index.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/index.htm