Home 4.B 4.B AJ A ( Veg.) Slovní zásoba 10. lekce

4.B AJ A ( Veg.) Slovní zásoba 10. lekce

10-1

 

whale - velryba

gorilla - gorila

frog - žába

it eats - jí, žere

 

meat - maso

insects - hmyz

leaves - listy

 

 

10-2

fruit bat - kaloň (zvíře podobné netopýrovi)

snowy owl - sněžná sova

polar bear - lední medvěd

it lives - žije

it swims - plave

it flies - létá

hot place - horké místo

 

It doesn‘t live…. - nežije

 

 

10-3

grasslands - lučiny, travnaté stepi

rivers - řeky

sea - moře

forests - lesy

plants - rostliny

 

Where does the (whale) live? - Kde žije (velryba)?

What does the (whale) eat? - Co (velryba) jí?