Home 5.B Domácí práce pro 5.B na období 11. 5. 2020 – 22. 5. 2020

Domácí práce pro 5.B na období 11. 5. 2020 – 22. 5. 2020


Domácí práce pro třídu 5.B na období 11. 5. 2020 – 22. 5. 2020

 

Český jazyk

dokončení učiva o číslovkách, skloňování číslovek tři, čtyři a pět - učebnice str. 139, 143 – 144

slovesa – opakování určování kategorií sloves – přečíst poučení str. 146

časování sloves - učebnice str. 148 – 158

opakování učebnice str. 161 – 163

odkazy:

skloňování číslovek tři, čtyři

https://www.mojecestina.cz/article/2014102401-jak-sklonujeme-cislovky-tri-a-ctyri

určování osoby sloves

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/868

určování času sloves

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/878

určování mluvnických kategorií sloves

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesa-kategorie-mix

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

opět bude probíhat online výuka v dohodnutých termínech a zadané úkoly k odeslání v aplikaci MTeams

 

Matematika

římské číslice – učebnice str. 9, pracovní sešit III. díl str. 1

opakování a procvičování – učebnice str. 10, pracovní sešit str. 2

zlomky – učebnice str. 11 – 15, pracovní sešit str. 3 – 6

úvod do desetinných čísel – učebnice str. 16 – 17, pracovní sešit str. 7

odkazy:

římské číslice

https://www.umimematiku.cz/cviceni-rimska-cisla

zlomky

https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-poznavani-1-uroven/452

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid

úvod do desetinných čísel

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-intro/v/introduction-to-decimals?modal=1

opět bude probíhat online výuka v dohodnutých termínech a zadané úkoly k odeslání v aplikaci MTeams

 

Vlastivěda

Zopakovat - Sousední státy České republiky

Podrobně:           Rakousko str. 52 a 53 , červený rámeček str. 53 - výpisky do sešitu

Evropa - jeden ze světadílů úvod      str. 54

do sešitu vypsat podle učebnice str. 54 všechny světadíly

Poloha Evropy str. 54

Povrch Evropy str. 55 a 56

Výpisky do sešitu str. 56, dole červený rámeček

Přírodověda

1) VÝVIN ČLOVĚKA

- přečtěte si v učebnici str. 66 – 68

- vypracujte PRACOVNÍ LIST – VÝVIN ČLOVĚKA

- pracovní list najdete na webu školy/Výuka/5.B/PŘ5_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 11.5. – 24. 5. /PŘ5_PRACOVNÍ LIST VÝVIN ČLOVĚKA nebo v Teams/soubory/ PŘ5_PRACOVNÍ LIST VÝVIN ČLOVĚKA

- list si vytiskněte, rozstříhejte na jednotlivé obdélníčky, přiřaďte k sobě správně název období vývoje člověka, věk, obrázek a charakteristiku. Seřaďte, jak jdou tato vývojová období správně za sebou. Takto zpracované nalepte do sešitu nebo na papír. Vyfoťte nebo oskenujte a pošlete zpět na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo přes Teams. Termín – do 24. 5.

(pokud nemáte možnost tisku, opište správně seřazené do sešitu)

2) ZMĚNY V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

- přečtěte si v učebnici str. 67 a do sešitu si napište, jaké změny se dějí s tělem chlapce a dívky v období dospívání a puberty – tento zápis posílat nemusíte

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 07:54)