Home 4. A Domácí práce 25. května – 5. června 2020 pro 3. A

Domácí práce 25. května – 5. června 2020 pro 3. A

Domácí práce 3. A

25. května – 5. června 2020

ČESKÝ JAZYK učeb. str. 136 - 139

Písemně do sešitu (jakéhokoliv) 137/4a), 138/5a), 139/5

Písanka str. 31

Čítanka str. 160 - 167

 

MATEMATIKA Opakování písemného sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel

učeb. str. 22 -23

PS  str. 11/5, str. 12

 

PRVOUKA učeb. str. 66 - 67

PS 52- 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

12. lekce, str. 56 až 58

Naučit se nová slovíčka (vytisknout nebo opsat do sešitu)    aj_3A_unit12.pdf

Pročíst text v učebnici, říct česky, o čem to je.

Pracovní sešit str. 56 až 59

Zpětně opakovat a procvičovat slovíčka - ze sešitu nebo pomocí učebnice str. 66 až 68 - Wordlist.

 

Unit 12

in the house            [ inðəhauz ]             v domě

bank robber            [ baŋk robə ]           bankovní lupič

lots of money         [ lotsəvmani ]         hodně peněz

street                         [ stri:t ]                     ulice

get the bag              [ get ðə bæg ]         vezmi tašku

here you are            [ hiəyua:r ]               na, tady máš

police officer           [ poli:s ofisə ]          policejní důstojník

help                           [ help ]                      pomoc

well done                 [ weldan ]                dobrá práce

end                            [ end ]                       konec

teacher                     [ ti:čə ]                      učitel

fun                             [ fan ]                        zábava

don't be                    [ dəuntbi ]                nebuď

cheer                         [ či:r ]                        jásot

next year                  [ nekstji:ə ]              příští rok

see you                     [ si:ju: ]                     uvidíme se