Home 4.A Domácí příprava pro žáky na období 25.05.-05.06.2020 pro 4. A

Domácí příprava pro žáky na období 25.05.-05.06.2020 pro 4. A

Domácí příprava pro žáky 4. A   na období  25.05.-05.06.2020

Milé děti, všechny zdravím

máme před sebou další období , kdy budeme s jednou skupinou, kde je 14 žáků, pracovat ve škole a s druhou skupinou, kde je 15 žáků, pracovat z domova. Budu se snažit každý den zasílat 15 ti dětem emailem písemné úkoly, které vytvoříme s dětmi ve škole.

Zasílám odkazy, kde si můžete procvičovat učivo.

www.onlinecviceni.cz ----  zde můžete procvičovat jak český jazyk, tak matematiku

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

https://www.slovnidruh.cz/podstatna-jmena/

https://www.youtube.com/watch?v=aeBpdy5C5Ak

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-26/https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-28/

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-25/

https://www.youtube.com/watch?v=J-lhghb0jGc

https://www.youtube.com/watch?v=jRwe8tT1v6I

 

Čítanka - je nutné číst denně hlasitě, alespoň půl hodiny

Vlastivěda

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

Přírodověda :  Velmi pěkná videa o přírodě

https://www.youtube.com/…GAs

https://www.youtube.com/…Luo

https://www.youtube.com/…oiw

 

https://www.youtube.com/…22I

 

 

Angličtina 4 (J. Pachovská)

procvičování slovní zásoby předchozích lekcí

poznáš zvíře - https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3420

seznámení se slovní zásobou 11. lekce (kartičky se slovíčky celé lekce na www.zsopocno.cz, sekce Výuka, 4.B)

online procvičování slovní zásoby: https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/chitchatII/unit11fl.htm

seznámení s některými slovesy v minulém čase: was = byl, byla, bylo; were = byli a had = měl, měla, mělo

učebnice str. 52 – 55

pracovní sešit str. 52 – 55

Aj A p.uč. Végsöová

- opakování slovní zásoby minulých lekcí

- slovní zásobu 11. lekce pošlu

 

učeb. str. 52- 55 přečíst, přeložit,

PS str. 52-55 doplnit

 

Aj A p.uč. Jelínková

- opakování slovní zásoby minulých lekcí

- slovní zásobu 11. lekce pošlu

 

učeb. str. 52- 55 přečíst, přeložit,

PS str. 52-55 doplnit

S pozdravem

Věra Kociánová