Home 5.B Projekt Zlepšení podmínek pro výuku pracovních činností na ZŠ Opočno

Projekt Zlepšení podmínek pro výuku pracovních činností na ZŠ Opočno

Za podpory Královéhradeckého kraje byl v tomto školním roce 2019/2020 na ZŠ Opočno realizován projekt Zlepšení podmínek pro výuku pracovních činností, který navazuje na předchozí projekt zaměřený na modernizaci vybavení v oblasti polytechnické výchovy žáků. Cílem projektu bylo docílení vyššího osvojení pracovních dovedností, zvýšení zájmu o elektroniku, techniku a technické profese. Škola zakoupila elektronické stavebnice Boffin 750, které kreativním způsobem rozvíjejí technické myšlení dětí. Děti podle názorných návodů sestavovaly různé projekty, nebo vymýšlely vlastní a poutavou formou a vlastní tvorbou tak poznávaly funkci jednotlivých součástek a elektrických obvodů. Prakticky si ověřily např. vliv sériového a paralelního propojení na průtok proudu, možnosti využití světla k vyvolání poplachu či k  zapínání a ovládání intenzity osvětlení, vliv odporu na frekvenci oscilátoru a další. Práce se stavebnicí umožnila také upozornit na možnost, jak lze díky vhodnému technickému řešení šetřit elektrickou energií a využívat ekologické zdroje (součástí stavebnice je také solární článek). S velkým úspěchem a zájmem se u žáků setkaly projekty jako sestrojení fungujícího rádia, detektoru lži, nahrávání a přehrávání zvuků a další. Zajímavé možnosti také poskytuje možnost připojení stavebnice k počítači.

Při výtvarné výchově a pracovních činnostech našly uplatnění zakoupené tavné pistole, které jsou nezbytné při některých pracovních postupech a technikách, slouží k univerzálnímu lepení mnoha spojů a rozvíjí manuální zručnost žáků.

V neposlední řadě společná práce na projektech a výrobcích učí žáky vzájemné spolupráci, komunikaci, porozumění a společnému hledání řešení problémů.

Realizace projektu byla pro žáky přínosná a ukázala se jako efektivní. Žáci lépe přijímají informace podané zábavnou formou, pokud si mohou věci konkrétně osahat a vyzkoušet, zvyšuje to jejich zájem a angažovanost, chuť experimentovat a vymýšlet různá řešení.

Aktualizováno (Úterý, 09 Červen 2020 16:01)