Home O projektech Etická výchova - Téma: Tohle tedy ne!

Etická výchova - Téma: Tohle tedy ne!

Etická výchova - Téma : Tohle tedy ne!

 

Se  žáky ze 4. A třídy  pravidelně řešíme pravidla slušného chování, která jsme si společně vytvořili.

Snažíme se, abychom předcházeli negativním náladám a učili se pozitivně zvládat své emoce a být dobrými kamarády a slušnými lidmi.

Ve výuce je mnoho témat, která nabízejí motivační, tvořivé a činnostní aktivity v oblasti chování.

Tak například v Českém jazyce ve slohovém výcviku jsme s plným  emotivním nasazením diskutovali nad tématem "Spolužáci".Zde jsme odkryli pojem, co je šikana, agresivita, emoční výbuchy,  povyšování se nad ostatními,  nezdravé kritizování,  pomlouvání a manipulování. Snažili jsme se řešit oblast prevence.

Ve Vlastivědě jsme pracovali s obrazovým materiálem Slabikář dětských práv a Poznej svá práva, svobody a povinnosti.

Žáci nahlédli do oblasti svých práv a uvědomili si, že zdravý a krásný život naplníme tím, že budeme zodpovědně pracovat a  plnit pravidla a povinnosti běžného dne.

Žáci během těchto aktivit projevovali své názory, dosavadní zkušenosti a zamýšleli se, jak řešit některé problémové situace.

zapsala třídní učitelka 4. A

Mgr.Věra Kociánová,Ph.D.

Aktualizováno (Středa, 10 Červen 2020 08:24)