Home 5.B Etická výchova: Pomáháme druhým – pomáháme sobě

Etická výchova: Pomáháme druhým – pomáháme sobě

Etická výchova: Pomáháme druhým – pomáháme sobě


Za finanční podpory Královéhradeckého kraje opět proběhl v letošním roce v ZŠ Opočno projekt etické výchovy Pomáháme druhým – pomáháme sobě. Žáci získávali při pečlivě připravených aktivitách a zábavnou formou dovednost vciťování se do druhých, budování kamarádských vztahů, ale také uvědomění si odpovědnosti za své vlastní zdraví a schopnost rozpoznat a odolat šikaně či jiným formám nežádoucího chování. Vztahy mezi žáky mohou být narušeny nedostatkem přímých sociálních kontaktů, které bývají nahrazovány „kamarádstvím“ přes sociální sítě. Zvyšuje se tak také hrozba kyberšikany nebo závislostí. I těmto tématům byla při hodinách etické výchovy věnována pozornost.

Posilování dobrých vztahů ve třídním kolektivu je jednou z cest, jak předcházet konfliktům a nebezpečným jevům.

Sami žáci ohodnotili přínos projektu takto:

Z hodin etické výchovy jsem si toho odnesl hodně. Například jak se ubránit šikaně nebo jak se vžít do někoho a poznat, jaké má pocity. Také jak se chovat k ostatním, být se všemi kamarád a nebýt na nikoho zlý, neničit ostatním jejich věci a nikomu nenadávat.  (žák 5. B)

Aktualizováno (Čtvrtek, 11 Červen 2020 10:07)