Home V. oddělení Plán práce září V. odd.ŠD

Plán práce září V. odd.ŠD

Seznámení s vnitřním řádem ŠD, ŠK a bezpečností

Vyprávění o prázdninách - malujeme zážitky

Pobyt v přírodě - vycházky do parku, sběr přírodnin

Tvoření z přírodního materiálu

Pohybové a míčové hry na školním dvorku

ETV - pozdrav a slušné chování

Den plný her - společné pro všechna oddělení ŠD, ŠK