Home Školní klub Plán práce - listopad, prosinec ŠK

Plán práce - listopad, prosinec ŠK

- vycházky do podzimní krajiny, sběr přírodnin a výrobky z nich

- tvorba podzimní krajiny, výzdoba třídy

- deskové hry, pohybové hry venku

- vycházky do zimní přírody, tvorba zimních obrázků

- národní zvyky zde i v jiných zemích

- zvyky, tradice Vánoc, přáníčka a dárečky

- poučení o bezpečnosti o prázdninách

 

ETV PROSINEC - Těším se z radostí a úspěchů jiných - tvořivost a iniciativa