Home Anglický jazyk Aj - 6. ročník AJ6_Slovní zásoba_AT_HOME

AJ6_Slovní zásoba_AT_HOME

Home

at home - doma

go home - jít domů

 

[həʊmz]

Domov

apartment

[ə’pɑ:tmənt]

apartment

flat

[flæt]

byt

house

[haʊs]

dům

 

 

 

bathroom

[bɑ:θrʊm]

koupelna

bedroom

[bedrʊm]

ložnice

dining room

[‘daɪnɪŋ  ru:m]

jídelna

garden

[‘gɑ:dn]

zahrada

in the garden na zahradě

kitchen

[‘kɪtʃɪn]

kuchyň

living room

[lɪvɪŋ  ru:m]

obývací pokoj

shower

[ʃaʊə]

sprcha

pamatuj!!!! IN  THE  KITCHEN/BATHROOM/...

toilet

[tɔɪlət]

WC

door

[dɔ:]

dveře

floor

[flɔ:]

podlaha

room

[ru:m]

pokoj, místnost

stairs

[steəz]

schody, schodiště

wall

[wɔ:l]

zeď

window

[‘wɪndəʊ]

okno

balcony /ˈbæl.kə.ni/ balkón

downstairs

[,daʊn’ steəz]

dole v poschodí

upstairs

[ʌp’ steəz]

nahoře v poschodí

There is my room upstairs. můj pokoj je nahoře.
There are 3 rooms downstairs. Dole jsou 3 pokoje.

(the ground/ first/ second/...) floor

[(fɜ:st) flɔ:]

v přízemí/ prvním podlaží/ druhém ....

on the first floor

Aktualizováno (Středa, 02 Září 2015 17:50)