Home Anglický jazyk Aj - 6. ročník AJ6_přítomný čas průběhový

AJ6_přítomný čas průběhový

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

Přítomný průběhový čas vytvoříme pomocí slovesa BÝT a slovesa s koncovkou ING. 
BE + -ing


Vezměme si tedy např. větu "jdu domů" ve všech osobách:

I      am   going home. 
You  are  going home. 
He    is    going home. 
She   is    going home. 
It     is     going home. 
We   are  going home. 
You  are  going home. 
They are going home. 

http://www.helpforenglish.cz/article/2009053103-pritomny-prubehovy-cas-1

POZN.: Samozřejmě i zde se používají zkrácené tvary I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're.
I going home.- ZDE CHYBÍ AM. I am going home. je spravne

Záporné věty

tvoříme přidáním záporné částice NOT za sloveso BÝT   (I am not, you are not, he is not,...).

Samozřejmě i zde dochází ke zkracování, tak jak jsme zvyklí.

I'm watching TV. --         I'm not watching TV. 
You're watching TV. -- You aren't watching TV. 
He's watching TV. --      He isn't watching TV. 
She's watching TV. --    She isn't watching TV. 
We're watching TV. --   We aren't watching TV. 
You're watching TV. --  You aren't watching TV. 
They're watching TV. -They aren't watching TV.

Otázky

 

Takto to tedy bude vypadat ve všech osobách:

I'm watching TV. --     Am I watching TV?
You're watching TV. -- Are you watching TV?
He's watching TV. --    Is he watching TV?
She's watching TV. --   Is she watching TV?
We're watching TV. --  Are we watching TV?
You're watching TV. -- Are you watching TV?
They're watching TV. -Are they watching TV?

 

 

Tak vypadají otázky ANO/NE. Budeme-li chtít vytvořit otázku doplňovací (Kde? Kdy? Jak? Nač? Zač?...), přidáme na začátek tázací zájmeno.

What are you watching? 
Why are you crying? 
Where is she going? 

 

CVIČENÍ NA WEB STRÁNKÁCH

http://www.helpforenglish.cz/article/2009060704-cviceni-pritomny-prubehovy-cas-1

 

 

PRO STUDENTY, KTEŘÍ DO DNEŠNÍHO DNE NEUMÍ ČASOVAT SLOVESO BÝT :/

BAREVNÁ ZÁLOŽKA

http://www.helpforenglish.cz/files/20_1274022240_zalozka_i_am_pdf.pdf

 

http://www.helpforenglish.cz/article/2007080601-sloveso-byt-1

http://www.helpforenglish.cz/article/2007081803-sloveso-byt-3-otazky

http://www.helpforenglish.cz/article/2007081802-sloveso-byt-2-zapory

 

 

Aktualizováno (Neděle, 19 Květen 2013 20:33)