Home Provozní řád

Provozní řád ŠJ

 

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

 

Vnitřní   řád  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  ZŠ Opočno

 

Školní  jídelna se řídí: vyhláškou  č.107/2005 sb.o školním stravování /ve znění pozd. předpisů/

Zákon č. 561/2004 – Školský  zákon /ve znění pozdějších předpisů/

Vyhláška č.137/2005 – Hygienické  předpisy /ve znění pozdějších předpisů/

Právní  předpis č. 852/2004 – Nařízení  Evropského  parlamentu  a  rady /ES/

Zákon č.258/2000 – zákon  o  ochraně  zdraví

Zákon č.250/2000 sbírky - zákon o rozpočtových pravidlech

Vyhláška č. 84/2005 - vyhláška  o  nákladech závodního  stravování

 

ŠJ  ZŠ  v  Opočně  poskytuje  stravování:

- žákům základní  školy  v  Opočně

- zaměstnancům  ZŠ  v  Opočně

- důchodcům – bývalým  zaměstnancům organizace

- cizím  strávníkům

 

ORGANIZACE  PROVOZU - ve vztahu  ke  strávníkům

 

Ve  ŠJ  ZŠ v  Opočně  jsou  připravovány  obědy  jen  ve  dny  školního  vyučování.  V  době  prázdnin  a  svátků  je  ŠJ  uzavřena.

 

Podmínky,  za  kterých  lze  vydat  oběd  za  dotovanou  cenu = cenu  potravin

 

Žákům v  době,  kdy  jsou  dny  školního  vyučování  a  jsou  přítomni, nebo  v  první  den nepřítomnosti  žáka  ve  škole.  Od  2. dne  nepřítomnosti  si  žák  musí  oběd  odhlásit,  nebo  mu bude  započítán.V  případě,  že  žák  v  době  od  2.dne  nepřítomnosti  ve  škole  bude  chtít  nadále  odebírat obědy, musí to  nahlásit  vedoucí  ŠJ  a bude  mu  dopočítána   provozní  režie 15.- Kč a  mzdová  režie 15.- Kč.

Finanční  norma  v  tomto  případě činí:

Žáci 7. až 10 let:   24.- Kč + 15.- Kč + 14.- Kč = 53.- Kč

Žáci  11 až 14 let:  26.- Kč + 15- Kč + 14.- Kč = 55- Kč

Žáci 15 let a více : 28.- Kč + 15.- Kč + 14- Kč = 57.-Kč

Zaměstnancům  v  době  výkonu  zaměstnání  v  případě,  že  odpracovali  nejméně  3 hodiny  v  místě  výkonu  práce  sjednané  v  pracovní  smlouvě.

V  době  nemoci  nelze  poskytovat  režijní  oběd  ani  v  první  den,  musí  být  stravné  včas odhlášeno  nebo  dopočítána  provozní  režie 14.- Kč a  mzdová  režie  15.- Kč, zisková  přirážka  1.- Kč.

Důchodcům – bývalým  zaměstnancům  organizace : dohoda  v  kolektivní  smlouvě  mezi ZŠ  a ČMOS  Opočno.

 

Zaměstnanci a  důchodci ZŠ  si  hradí   potravinovou normu  26.- Kč.

 

Přihlašování  stravy:

Všichni  strávníci,  žáci,  zaměstnanci,  důchodci  ZŠ  nebo  cizí  strávníci  se  mohou  na stravování  přihlásit  minimálně  den  předem  do  14.00 hod.

Žáci, kteří  mají  zájem  o  stravování  ve  ŠJ, se  před  koncem  školního  roku  /již  v  měsíci  červnu / přihlásí  u  třídního  učitele na  souhrnnou  přihlášku, vypíší  dny,  ve  které  se  chtějí  stravovat  a  datum,  od  kdy  se  chtějí  přihlásit. Přihlášení  je  závazné, v případě dodatečného  přihlášení,  odhlášení,  nebo  nějaké  úpravy  si  musí každý  strávník  změnu  nahlásit  u  vedoucí  ŠJ.

 

-       žáci,  kteří  mají    vyplněnou  přihlášku  na  stravování  z  minulého  období  již  novou vyplňovat  nemusí,  platí  po  celou   dobu  školní  docházky, vyplňují  jen  žáci  prvních  tříd  nebo  noví  strávníci.

-       Zaměstnanci  organizace  se  musí  vždy  přihlásit  samostatně – přihlášku  na  stravování nevyplňují /týká  se  jen  žáků/.

-       Cizí  strávníci  i  DU  ZŠ  se  přihlašují  samostatně,  přihlášku  ke  stravování  nevyplňují.

-       Pracovnice  ŠJ  se  zavazují,  že  v  případě  práce  v  jídelně  odeberou  oběd.

 

 

Způsob  úhrady  stravného pro  přihlášené  strávníky:

STRAVNÉ  SE  VYBÍRÁ  ZÁLOHOVĚ - odhlášené  obědy  se  jim  zpětně  odečítají  při  další  platbě.

HOTOVĚ – Na  měsíc  září  se  stravné  vybírá  od  20. 08. 2014  do 15. 09. 2014, další  měsíce  vždy  jen  zálohově  od  20. dne  do  konce  měsíce.

Nebude-li stravné  zaplaceno, oběd  nelze  vydat./ NEMÁ-LI  HO  STRÁVNÍK  VČAS ODHLÁŠENÝ, PROPADÁ/.

SPOROŽÍREM – strávníci,  kteří  chtějí  platit  přes  sporožirový  účet,  musí  po  dohodě  s ved. ŠJ  donést  souhlas  s  inkasem,  které  jim  na  požádání  vydá  spořitelna,  kde  mají založený spor.  účet.  Na  základě  tohoto  dokladu  jim  ved.  ŠJ  zadává  platby  podle sjednaných podmínek  se  spořitelnou, vždy zálohově, podle  hromadných  přihlášek  z  června / 20. srpna  bude  sražena  záloha  na  září, pak  vždy  20. dne  záloha  na  následující  měsíc/.  Poplatek  2.50  Kč  za  provedení  transakce si  hradí  rodiče  strávníků. V  případě,  že  na  spor.  účtu  v  den transakce není  dostatečná  částka  Kč,  spořitelna  vrátí  zpět  do  ŠJ  jako  neuskutečněnou  platbu  a strávník  je na  základě  upozornění  ved.  ŠJ  povinen  zaplatit  hned  po  oznámení stravné  v  hotovosti  a  uhradit i  poplatek 2,50  Kč  za  transakci. Příkaz  k  úhradě  inkasem  platí  po  dobu,  než  se  strávník odhlásí nebo  si  změní  způsob  platby,  nemusí  na  každý  školní  rok  nosit  nové  potvrzení.

 

Z ÚČTÚ  JINÝCH  BANK – strávníci,  kteří  chtějí  platit  stravné  z různých  bank,  musí  ved.ŠJ  donést  ze  své  banky  souhlas  s inkasem.  Na  základě  tohoto  dokladu  je  mu  stravné  strháváno  přes  ČS  tak  jako  sporožiro.  Poplatek  4,50 Kč  za  transakci  si  hradí  rodiče. V případě,  že  na  účtu  není  dostatečná  částka  Kč,  přijde  platba  zpět  jako  neuhrazená  a  strávník  ji  musí hned  po  oznámení  zaplatit  u  ved.  ŠJ. Jednotlivé platby  z jiných  bank  rodičů  na  účet  ZŠ  není  umožněno. Příkaz  k úhradě  platí  trvale,  dokud  ho  rodiče  neodhlásí. Nemusí  se  na  každý  školní  rok  nosit  nový.

 

V  případě  neuhrazení  v  termínu  je  strávník  zablokován až  do  doby  zaplacení  obědů./Obědy  si  ale  musí  sám  odhlásit,  jinak  se  mu  počítají/.

 

ODHLAŠOVÁNÍ  obědů:

 

Vždy  minimálně  den  předem  do  14.00  hod.  a to  těmito  způsoby:

-              u  vedoucí  ŠJ  /v  případě  její  nepřítomnosti  v  kuchyni/

-              telefonicky   /lze  i  na  záznamník/ TEL.ČÍSLO:  494 667 210

-              vhozením  lístečku  do  schránky  u  vchodu  do  školní  kuchyně

-              E-objednávání /po  internetu/

 

V  době  prázdnin  nebo  jiného  volna,  kdy  není  provoz  ZŠ  jsou  všichni  strávníci  odhlášeni.

 

V  případě  hromadného  výletu  nebo  jiné  akce  třídy  nebo  kolektivu  žáků  se  musí  každý  strávník  sám  odhlásit,  nebo  se  mohou  strávníci  odhlásit  hromadně,  jinak  jim  oběd  zůstane  neodhlášený a bude  jim  započítán  k  úhradě.

 

Výdejní  doby  oběda.

 

Výdej  oběda  v  jídelně:

Výdej  obědů  strávníkům – podle  přihlášených  dnů v době od 10.30 hod. až 13.25 hod.

 

Pro cizí strávníky:                                               od  10.30  hod.  do  11.15  hod.

Pro žáky a zaměstnance :                                   od  11.25  hod.   do 13. 25 hod.

-       po  dohodě  s vedením  školy  lze  v  případě  mimořádné  události  upravit  na  potřebnou  dobu výdej  podle  situace.

 

Výdej  do  jídlonosičů:

 

Žákům  v  první  den  nepřítomnosti                     od  11.25  hod. do  13.25 hod.

Zaměstnancům  ZŠ /mimo  pracovnice  ŠJ/          od  11.25 hod. do  13.25  hod. /je povoleno po  dohodě  odebírat/

Cizím  strávníkům  a  důchodcům  ZŠ                  od  10.30 hod.  do  11.25 hod./v případě  dohody  i  po stanovené  době,  nejpozději  do  13.15 hod./

 

Výdej  do  jídlonosičů  je  prováděn výhradně  od  vchodu  do  kuchyně  a  to  pro  všechny typy strávníků.  Výdej  okénkem  do  jídelny  není  možný.

Cizí  strávníci, kteří  se  chtějí  stravovat  přímo  v  prostoru  školní  jídelny, mají  vyhrazenou  dobu  od  11.00 hod  do  11,25 hod. /Pak  je  již  jídelna  určená  jen  pro  školní  stravování/.

Jídlonosič  musí  být  funkční,  čistý,  dobře  uzavíratelný – označený  jménem  strávníka. V případě,  že  si  strávník  jídlonosič  po  naplnění  ihned  nevyzvedne  a  nechá  si  ho  ještě  po  nějakou  dobu v  prostorách  chodby  školní  kuchyně,  zaměstnanci  kuchyně  již  za  jeho  obsah  NEODPOVÍDAJÍ.

Strávníci  si  překontrolují  obsah  hned  po  převzetí.

 

Finanční normy pro strávníky a platba - v době výuky a první den nemoci

Žáci:

7 – 10 let             finanční  norma  i  poplatek  24.-  Kč

11 let  až  14  let    finanční  norma  i  poplatek  26.-  Kč

15 let a více           finanční  norma  i  poplatek  28.-  Kč

 

Zaměstnanci  ZŠ finanční  norma  26.-  Kč ,  poplatek  16.-  Kč /10.- Kč příspěvek  FKSP/

Důchodci ZŠ finanční  norma  26.-  Kč,   poplatek  26.-  Kč

Cizí  strávníci finanční  norma                  28.-  Kč

provozní  režie                   14.-  Kč

mzdová  režie                    16.-  Kč

zisková  přirážka                   1.-  Kč

…................................................

celkem                            59.-  Kč

 

Jídelní  lístek

ŠJ  Opočno vaří jeden druh  oběda, v případě  vhodnosti a možnosti  nabízí  na  výběr ze dvou druhů příloh.

Od  října  2014  bude  strávníkům  ZŠ  nabídnut  ve  dnech  ÚT  a  ČT  oběd  č.2.  Přihlášený  strávník  bude  mít  vždy  oběd  číslo 1  a  jen  v  případě  změny  na  terminálu  nebo  přes  internet  si  může  změnit  na  2. a to  v  těchto  termínech:

OBĚD číslo 2 se vaří jen v případě přihlášení 30 a více strávníků. Jinak je počítán oběd číslo 1.

Na  úterý :  nejpozději  do  ČT  předešlého  týdne  do  14.00 hod.

Na  čtvrtek: nejpozději  do  PO  toho týdne do 14.00 hod.

Jídelní  lístek  je  zveřejněn  minimálně 2 týdny  předem,  je  sestavován  podle  zásad  zdravé  výživy,  pravidly  k  dodržení  spotřebního  koše  vybraných  potravin,  vhodnosti  použitých  potravin,  které  jsou  pro  školní  stravování  povolené  a  dbá  se  na  pestrost  skladby  jídel.

Jídelní  lístek  je  vyvěšen  - v   jídelně

- v  chodbě  do  kuchyně  ŠJ,  kde  je  výdej  obědů  do  jídlonosičů

- na  internetových   stránkách  ZŠ  Opočno (www.zsopocno.cz)

- sekce ŠKOLNÍ JÍDELNA

- E-objednávání

Ve  ŠJ  ZŠ v Opočně  jsou  zavedeny  pro  strávníky  snímací čipy a  každý  strávník  ZŠ  se  s  ním  musí  při  výdeji  oběda prokázat.

 

Provoz  v  jídelně:

Bezpečnost  žáků  zajišťuje  dohled z  řad  pedagogů /rozpis  je  vyvěšen  na  nástěnce  v  jídelně/.

-       do  jídelny  vchází  žáci  přezutí  a  bez  bund,  které  si  odloží  v  šatně  k  tomu  určené. V  jídelně  je  po  dobu  výdeje  obědů  pro žáky  dohled  z  řad  pedagog. pracovníků   /rozpis  je  vyvěšen  na  nástěnce  ve  ŠJ./

-       žáci  1. až 4. tříd  přivádí  do  jídelny  pedagog,  strávníci  si  u  vstupu  vezmou tác  a  příbor  a  postupně  si  odeberou  po  identifikaci  čipem  oběd.  Nápoj  si  natáčejí  sami.

-       Použité  talíře na  tácu odnášejí  strávníci  do  okénka  k  tomu  určenému,  kuchařky  použité nádobí  odebírají  a nedojedenou  stravu  likvidují. Tácy  průběžně  omývají.

-       Mezi  výdejem  kuchařky  zkontrolují  čistotu  stolů  a  stoly  omyjí. Po  výdeji  opět  umyjí  stoly  a  dozor  zajistí  zvednutí  židlí  na  stoly.  Úklid  jídelny  po  výdeji  již  kuchařky  nezajišťují.

-       je  zakázáno  vynášet  jídlo  z  jídelny

-       před  vstupem  do  jídelny  je  WC  pro  strávníky  a  umyvadla  na  umytí  rukou. Strávníci  mají  možnost  toto použít.

 

Tento  provozní  řád  je  vyvěšen  na  dveřích  do  ŠJ,  na  dveřích  za  vchodem  do  školní  kuchyně  a  je  též  založen  u  ved. ŠJ.

Dotazy  ohledně  stravování  nebo  připomínky  lze  řešit  v  kanceláři  ved.ŠJ  nebo  telefonicky  na  tel. čísle   494 667 210.

 

Tento  provozní  řád  nabývá  účinnosti  dne  1. 9. 2014

 

 

……………………………                                         ……………………………

Eva Faltová                                                             Mgr. Jana Hrnčířová

vedoucí ŠJ                                                             ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno (Pátek, 05 Leden 2018 07:49)