Home Anglický jazyk Aj - 6. ročník 6. ročník - countable and uncountable nouns (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) - přehled

6. ročník - countable and uncountable nouns (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) - přehled

COUNTABLE NOUNS (počitatelná)                                                    UNCOUNTABLE NOUNS (nepočitatelná)

Singular (jedn.číslo)                                                                         Singular (jedn.číslo)

a / an                                                                                            some / any

Affirmative sentence:                                                                     Affirmative sentence :

There is a tomato in the kitchen.                                                       There is some milk in the kitchen.

Question:                                                                                        Question:

Is there a tomato in the kitchen?                                                      Is there any milk in the kitchen?

Negative:                                                                                                Negative:

There isn´t a tomato in the kitchen.                                                  There isn´t any milk in the kitchen.

 

Plural (množ.číslo)                                                                            Plural (množ.číslo) - NO PLURAL!

some / any

Affirmative sentence:

There are some tomatoes in the kitchen.

Question:

Are there any tomatoes in the kitchen?

Negative:

There aren´t any tomatoes in the kitchen.

 

 

Aktualizováno (Úterý, 21 Leden 2014 09:35)