Home Aktuality

Aktuality

Jarní Vídeň

V pátek 18. května se žáci druhého stupně ZŠ vypravili na poznávací zájezd do Vídně. Nejprve si prohlédli exterier zámku Schönbrunn, do roku 1918 to byla letní rezidence rakouských císařů, prošli část rozlehlých a nádherně upravených  zámeckých zahrad, pak se přemístili do historického centra města. Obdivovali Hofburg,  sídlo rakouské státní moci již po více než šest století, poznali  náměstí Stephansplatz a prohlédli si  Stephansdom, nejvýznamnější gotickou církevní stavbu v Rakousku. Dále zhlédli památník Marie Terezie, vídeňskou Univerzitu, Novou radnici, Burgtheater. Nejvíce je zaujal podivuhodný dům pana Hundertwassera z roku 1985 ( barevná fasáda jednotlivých bytů, různá úroveň jednotlivých podlaží , různá velikost oken, křivá podlaha...) Na závěr žáci navštívili zábavný park Prater.

Počasí se vydařilo, paní průvodkyně i řidiči byli skvělí , zájezd přispěl k rozšíření znalostí o rakouských reáliích.

Aktualizováno (Pondělí, 21 Květen 2018 14:33)

 

Tábor v Polsku 2018

 

Návštěva divadelního představení

Divadélko pro školy z Hradce Králové tentokrát zavítalo do Opočna s divadelním představením Fenomén Karel Čapek aneb od Dášeňky ke zkáze světa. Žáci 5.-9. ročníků zhlédli dne 27.dubna 2018 v KND ukázky z díla tohoto slavného prvorepublikového spisovatele a dramatika, zábavnou formou si připomněli nejzásadnější okamžiky jeho života a tvorby. Herci svými výstupy a zasvěceným  výkladem vybídli žáky k zamyšlení nad přesahem Čapkova díla do současnosti a jeho přínosem pro světovou literaturu, vhodně zapojili diváky do děje. Pořad zaujal, pobavil i poučil. Pro žáky  1.-4. ročníků bylo určeno divadelní představení z Čapkových pohádek. Opět skvělé! Divadélko pro školy své hry koncipuje jako doplněk výuky , v souladu s učebními osnovami. Jedná se o komorní divadlo s důrazem na kontakt s divákem , preferuje zábavnou formu . Umožňuje mladému divákovi poprvé se dotknout divadla a poznat sílu a krásu této umělecké formy. Pořady tohoto divadla jsou vždy zárukou kvality . Na příští rok plánujeme představení přibližující život a dílo W. Shakespeara.

 

Anglické posezení v knihovně

V úterý 24. dubna 2018 se třída 9.B vypravila do Městské knihovny v Opočně. Paní knihovnice nám anglicky vyprávěla o historii i současnosti knihovny, připojila informaci o počtu čtenářů a knih, které si můžeme zapůjčit. Také si pro nás připravila pestrý výběr knih v anglickém jazyce. Všichni se do jedné z nich začetli a po chvíli vysvětlili spolužákům, jaký žánr knihy si vybrali, kdo je autorem a ilustrátorem, komu by ji doporučili. Děkujeme za příjemnou literární chvilku.

Aktualizováno (Středa, 25 Duben 2018 19:58)

 

STUDIJNÍ POBYT V USA

V pondělí 23. dubna 2018 jsme si v 9. ročníku zpestřili výuku angličtiny poutavým vyprávěním pana učitele Hájka. Mluvil o svém studijním pobytu v USA, ve státě Georgia. Informoval žáky o možnostech mezinárodních výměnných programů pro studenty, podělil se o své zážitky a ukázal nám fotografie z míst, která v Americe navštívil. Zdůraznil, jak je cestování a poznávání jiných kultur prospěšné. Za zajímavou hodinu mnohokrát děkujeme.

 
Více článků...