Home Aktuality

Aktuality

PŘEDÁNÍ MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Přihlášky ke studiu na středních školách a víceletých gymnáziích a zápisové lístky budou předány zákonným zástupcům žáků 5. a 9. ročniku dne 25. ledna 2018 v humanitní učebně ( budova ZŠ v Nádražní ulici, 1.patro) dle následujícího rozpisu:

15.00 - 5. ročník

16.00 - 9.A

17.00 - 9.B

St. Tláskalová, výchovná poradkyně

 

Na návštěvě v Domově Dědina

V pondělí 18. prosince jsme navštívili Domov Dědina. Připravili jsme program plný koled a vyprávění o vánočních zvycích. Příjemnou atmosféru blížících se Vánoc dokreslil hudební doprovod pana učitele Hájka. Na konci vystoupení jsme klientům předali vlastníma rukama vyrobená přání a perníčky, které napekli žáci školní družiny. S přáním šťastných a veselých Vánoc jsme se rozloučili a vrátili se do školy s hezkým pocitem.

kolektiv žáků 7.A

Aktualizováno (Pátek, 22 Prosinec 2017 08:21)

 

PF 2018

Aktualizováno (Středa, 10 Leden 2018 16:15)

 

Almanach školy

Almanach školy vydaný ke 110. výročí otevření budovy čp. 11 na Trčkově náměstí je možno zakoupit v IC Opočno a Městské knihovně Opočno.

 

Volby do školské rady

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Volby do školské rady – zákonní zástupci žáků

se uskuteční

  • pro 2. stupeň v úterý 9. ledna 2018 od 15 hodin do 17 hodin v budově ZŠ Opočno č. p. 313 (u pošty) v jazykové učebně (1. poschodí),

  • pro 1. stupeň v úterý 9. ledna 2018 od 15 hodin do 17 hodin v budově ZŠ Opočno č. p. 11 (v průchodu) v učebně reedukace (1. poschodí).

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel (Město Opočno), který zároveň stanovil, že školská rada je šestičlenná a vydal její volební řád (zveřejněn na internetových stránkách školy: http://www.zsopocno.cz/). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Pokud se chcete stát kandidátem na člena školské rady, sdělte tuto informaci mailem, písemně nebo telefonicky předsedkyni Školské rady Ing. Kateřině Macnarové, bytem Pohořská 564, 517 73 Opočno, mobil 702 021 288, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 15. 12. 2017.

 

 

V Opočně 1. 11. 2017

za přípravný výbor Ing. Kateřina Macnarová

 

 
Více článků...