Na pozvání jsme navštívili MŠ, kde jsme zhlédli předvánoční besídku.
Děkujeme.

Žáci a paní učitelky 1. tříd

prosinec 2018