V měsíci lednu 2020 jsme se v rámci projektu etické výchovy zaměřili na téma KAMARÁDSTVÍ A PŘÁTELSKÁ POMOC. Učíme se společně upevňovat kamarádství ve třídě, vážit si sebe i druhých, přijmout druhého takového, jaký je a vzájemně si pomáhat. Povídání doplňujeme různými scénkami, příběhy ze života nebo malováním obrázků svého kamaráda.