Dobrý den, ahoj, děkuji, prosím, promiň,…to jsou kouzelná slovíčka, na která bychom neměli zapomínat a také si je neustále připomínat.

V měsíci září 2020 v rámci etické výchovy jsme plnili téma POZDRAV, SLUŠNÉ CHOVÁNÍ. Žáci si procvičili vhodné formy pozdravu, poděkování a omluvy. Objasnili si základní sociální dovednosti verbální i neverbální komunikace. Zjistili, jak je důležité naslouchat, a poznali sílu úsměvu.