V měsíci září 2019 jsme plnili v rámci etické výchovy POMÁHÁME DRUHÝM, POMÁHÁME SOBĚ téma POZDRAV, SLUŠNÉ CHOVÁNÍ. Ukazovali jsme si, jak pozdravit dospělé osoby ve škole, v autobuse nebo v obchodě, jaký pozdrav použít.

Všímali jsme si, jaký pozdrav lidé používají v okolí. Jednotlivé situace jsme si vyzkoušeli.

Taky jsme vyplňovali pracovní listy. Ve dvojicích jsme sehráli, jak pozdravit paní učitelky nebo pana školníka, PROTOŽE NĚKDY ZAPOMÍNÁME.