ETV –  Pozitivní hodnocení druhých

V měsíci únoru 2018 jsme plnili v rámci etické výchovy téma:

„Učím se chápat starosti a problémy jiných.“

Povídali jsme si o spolužácích a kamarádech, jejich starostech a problémech.

Cílem bylo naučit se druhé přijmout  takové, jací jsou, s jejich klady, omezeními  a chybami. Vysvětlili jsme si, jak je důležité pozitivní hodnocení druhých a sebeúcta.