V rámci etické výchovy jsme se v měsíci únoru 2020 při hodinách prvouky věnovali tématu: Učím se chápat starosti a problémy jiných.

Několikrát jsme si na koberci i v lavicích povídali o tom, jak můžeme pozitivně hodnotit spolužáky a kamarády ze školy i svého okolí a jak je nutné vážit si sám sebe.

Vysvětlili jsme si, že je důležité přijmout spolužáka s jeho klady i zápory, omezeními i chybami.

Zahráli jsme si několik her, při kterých jsme se učili pomáhat  a naslouchat jeden druhému.