Umět naslouchat je důležitou dovedností pro mezilidskou komunikaci. Pozorným nasloucháním se nejen dozvíme nové informace, ale zároveň dáváme druhému najevo, že o něho máme zájem. I to je tématem etické výchovy, která se prolíná všemi předměty na 1. stupni ZŠ. V pátek 23. listopadu 2018 si děti mohly ověřit důležitost naslouchání na loutkovém představení o generálu Laudonovi.