V měsíci listopadu jsme se v etické výchově zaměřili na komunikaci a naslouchání.

Umět naslouchat je důležitou dovedností pro mezilidskou komunikaci. Pozorným nasloucháním se nejen dozvíme nové informace, ale zároveň dáváme druhému najevo, že o něho máme zájem. I to je tématem etické výchovy, která se prolíná všemi předměty na 1. stupni ZŠ.

Tentokrát jsme pracovali úplně jinak, a to formou videokonference. I tady se učíme naslouchat, být pozorní, neskákat si do řeči, sdílet zážitky. Všichni se snažíme, paní učitelka i žáci, aby tento netradiční způsob vzdělávání byl co nejpřínosnější. Těšíme se na sebe a ze setkání na dálku máme velikou radost.