Na úterý 5. března 2019 si žáci 1. B pro své rodiče, babičky, dědečky, sourozence a další známé připravili muzikál „O kočičce“. Je to příběh kočičky, která zapomněla mňoukat. Když dostala hlad, chtěla si říci babičce o misku mlíčka, nevěděla jak… Děti zpívají, recitují, předvádějí zvířátka, která chtějí kočičce pomoci, a to za kytarového doprovodu paní asistentky Boženky Tymichové.

Žáci poctivě nacvičovali, přípravě věnovali velké úsilí.

V hudební výchově vystoupení opakovali.

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vybarvili obrázky zvířátek, vyrobili si rekvizity – čelenky s ušima zvířátek.

V hodině českého jazyka vyrobili pozvánku.

Proběhly i zkoušky. Muzikál předvedli spolužákům z 1. A a z druhých tříd.

aše první besídka dopadla na výbornou. Odpoledne si užili všichni – skvělé výkony žáků, velký potlesk od blízkých, kteří byli na své děti moc pyšní.