Etická výchova je v první třídě součástí každého předmětu. V měsíci říjnu se zaměřujeme na téma Pravidla naší třídy. Učíme se společně upevňovat kamarádství ve třídě, vážit si sebe i druhých, přijmout druhého takového, jaký je a vzájemně si pomáhat. Povídání doplňujeme různými scénkami, příběhy ze života dětí a malováním obrázků. Chováme se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám.

říjen 2018